UCHWAŁA
Rady Krajowej Lewicy Razem
nr P-RK-2020-04-15-03
ws. zastąpienia egzaminów końcowych konkursem świadectw

Lewica Razem sprzeciwia się zastępowaniu egzaminów końcowych w szkołach konkursem świadectw. Obecny semestr stoi pod znakiem naprędce wdrażanego e-nauczania i słabo rozpoznanych nierównościach w dostępie do niego. Opieranie przyszłości młodych ludzi na ocenach wystawianych w takich warunkach jest nieodpowiedzialne i lekceważące.

Rząd i większość parlamentarna nie zdały egzaminu. Zaproponowane i przyjęte przez nich rozwiązania zostawiają na lodzie miliony osób mieszkających w Polsce. Sytuacja materialna wielu polskich rodzin jest bardzo niestabilna. W tych stresujących warunkach trudno mówić o rzetelnym uczeniu się i miarodajnych ocenach.

Zmiany wprowadzane „za pięć dwunasta” zwiększają i tak wysokie poczucie niepewności. Apelujemy do parlamentarzystek i parlamentarzystów o opamiętanie i przełożenie egzaminów końcowych na termin późniejszy, umożliwiający przeprowadzenie ich w należytych standardach bezpieczeństwa.

"Za" przyjęciem stanowiska głosowało 23 radnych, przeciw były 2 osoby, a 3 się wstrzymały.

Fot.: Jose López Franco