UCHWAŁA
Rady Krajowej Lewicy Razem
nr P-RK-2020-04-27-02
stanowisko w sprawie majowych wyborów korespondencyjnych

Lewica Razem wzywa rząd do przełożenia terminu wyborów przewidzianych na 10 maja 2020 r. poprzez wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. Przełożenie wyborów pozwoli zorganizować je w sposób zgodny z prawem, w terminie, który nie narazi życia oraz zdrowia obywatelek i obywateli. Od niemal dwóch miesięcy mamy w Polsce de facto do czynienia z klęską żywiołową wywołaną epidemią koronawirusa i spotęgowaną największą od dziesięcioleci suszą. Rząd, zamiast wykorzystać przewidziany w Konstytucji zapis umożliwiający wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, ogranicza kolejne prawa obywatelskie w drodze rozporządzeń, nakładając drakońskie kary za ich łamanie. Robi to kierując się doraźnym, politycznym interesem, aby za wszelką cenę i nie bacząc na koszty zorganizować wybory w dogodnym dla władzy terminie.

Wybory powinny być fundamentem demokracji, a sposób ich przeprowadzenia nie powinien podważać społecznego zaufania do procesu wyborczego. Każde wybory powinny zatem odbywać się w warunkach:

  • pozwalających każdemu i każdej obywatelce zapoznanie się z programami wyborczymi kandydatów i dokonanie w pełni świadomego wyboru,
  • umożliwiających zorganizowanie wyborów w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo obywatelom i nie zagrażających ich zdrowiu,
  • gwarantujących wszystkim obywatelom i obywatelkom równość wobec prawa oraz udział w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym.

Te warunki nie mogą być spełnione w razie organizacji wyborów w maju, czy to w formie tradycyjnej, czy korespondencyjnej.

Skutkiem planowanych wyborów korespondencyjnych będzie systemowe uniemożliwianie oddania głosu osobom, którym na papierze takie prawo przysługuje. Wielu młodych ludzi mieszka daleko od miejsca, w którym znajduje się w spisie wyborczym, co w znacznie mniejszym stopniu dotyczy osób w średnim wieku lub starszych. Co więcej, ludzie młodzi to grupa wiekowa, w której PiS ma najniższe poparcie. Ciężko odczytać ten ruch obozu rządzącego inaczej niż jako próbę poprawienia wyniku Andrzejowi Dudzie przez systemowe wykluczenie najmniej mu przychylnych młodych ludzi.

Lewica Razem wzywa rząd do przełożenia wyborów przez ogłoszenie stanu klęski żywiołowej i przekierowania wszystkich sił i środków na walkę z koronawirusem, kryzysem gospodarczym, środowiskowym oraz na obronę miejsc pracy i wsparcie dla tych, którzy w wyniku kryzysu pracę utracili.

Za uchwałą głosowało 27 osób, przeciw była jedna.

Fot.: Helloquence