Lewica Razem wyraża pełną solidarność z protestującymi grupami, które ponoszą straty w związku z pandemią i restrykcjami państwowymi. Potępiamy próbę ograniczania prawa do zgromadzeń publicznych przez instytucje państwowe. Nie zgadzamy się na nadużycia i przemoc stosowaną przez policję. Nalegamy na stworzenie jasnych przepisów i wytycznych sanitarnych, które określą normy organizowania zgromadzeń, zamiast stosowania represji wobec obywateli i obywatelek.

Oczekujemy że rząd Mateusza Morawieckiego współpracując z samorządami zacznie podejmować działania, które realnie przyczyniają się do poprawy sytuacji Polek i Polaków. Żądamy tworzenia rozwiązań odpowiadających na potrzeby wyrażane przez pracownice i pracowników, przedsiębiorczynie i przedsiębiorców oraz osoby pracujące w sektorze pozarządowym wsłuchując się w propozycje wszystkich formacji politycznych.

Lewica Razem będzie obecna na protestach, by wspierać głos grup, które stają się ofiarami niewydolności państwa. Niech wołanie o „pracę i chleb!” znajdzie swoją odpowiedź w skutecznych działaniach. Pandemia musi nauczyć nas solidarności i wzajemnej odpowiedzialności.

Stanowisko Rady Krajowej Lewicy Razem, 3 czerwca 2020 r.