Rada Krajowa Lewicy Razem z zaniepokojeniem przyjmuje informację o cofnięciu wpisu do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych Reformowanego Kościoła Katolickiego. Uznajemy ten akt za rażące naruszenie zagwarantowanej w artykule 53. Konstytucji wolności sumienia i religii.

Reformowany Kościół Katolicki w Polsce został wpisany do prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rejestru w styczniu tego roku. Niestety polska wspólnota RKK niedługo mogła się cieszyć oficjalnym statusem związku wyznaniowego. Zbigniew Ziobro, jako Prokurator Generalny, w lipcu wystąpił z wnioskiem o cofnięcie decyzji o umieszczeniu Kościoła w rejestrze. We wrześniu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowiło się przychylić do wniosku Ziobry i cofnęło swoją wcześniejszą decyzję.

Na szczęście są jeszcze procedury odwoławcze, z których Reformowany Kościół Katolicki może, mamy nadzieję, że skutecznie, skorzystać.

Ingerencja Prokuratora Generalnego jest sprawą bez precedensu. Zbigniew Ziobro swój wniosek o cofnięcie wpisu do rejestru uzasadnił rzekomymi brakami formalnymi ze strony Reformowanego Kościoła Katolickiego. Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że cała ta sprawa, dotycząca Kościoła, który głosi tolerancję i udziela ślubów parom jednopłciowym, wpisuje się w toczoną przez Ziobrę nagonkę na mniejszości i różnorodność.

W demokratycznym świeckim państwie prawa niedopuszczalne jest decydowanie polityków według własnego uznania o tym, czy dana wspólnota religijna ma prawo do figurowania w rejestrze kościołów i innych związków wyznaniowych. Jako Lewica Razem chcemy Polski pluralistycznej, w której wszyscy, łącznie ze związkami wyznaniowymi są równo traktowani, a obywatelki i obywatele o różnych światopoglądach i tożsamości biorą udział w konstruktywnej i racjonalnej debacie o sprawach publicznych, z której nikt nie jest wykluczany.

Stanowisko przyjęte 7.10.2020. Za uchwałą zagłosowało 26 radnych, 2 osoby były przeciwne, a jedna osoba się wstrzymała.