W Rosji dokonał się kolejny krok ku podporządkowaniu kraju władzy wąskiej elity. Wobec spadającego poparcia, reżim porzuca wszelkie pozory demokracji i przeprowadza wybory w klimacie cenzury i lęku.

W Rosji od lat systematycznie pogarszają się warunki życia, a także sytuacja w zakresie poszanowania praw człowieka i praw obywatelskich. Skorumpowana władza poświęca dobrobyt obywateli i obywatelek dla realizacji swoich interesów, a na wyrazy sprzeciwu odpowiada przemocą i pogłębiającymi się represjami. Gdy w styczniu tego roku ludzie wyszli na ulice w bohaterskim geście buntu, reżim użył siły w wyniku czego aresztowana została rekordowa liczba osób. Przez ostatnie miesiące władze kontynuowały kampanię represji i oszczerstw przeciwko społeczeństwu obywatelskiemu.

Zdelegalizowano m.in. Fundację Antykorupcyjną Nawalnego, kluczowi aktywiści zostali aresztowani lub zmuszeni do opuszczenia kraju a niezależne media uznane za „zagranicznych agentów” i odcięte od źródeł finansowania. Cenzura dotknęła też internet, gdzie m.in. zablokowano dostęp do stron opozycyjnego „inteligentnego głosowania”. Międzynarodowe korporacje, Google i Apple, również przyłożyły rękę do przedwyborczej cenzury, uginając się pod naciskiem Kremla i usuwając ze swoich sklepów aplikację “Nawalny”.

Wybory przeprowadzone w takich warunkach nie mogą zostać uznane za wolne i uczciwe. Według niezależnych obserwatorów i aktywistów także podczas głosowania doszło do nadużyć - od wrzucania dodatkowych kart do głosowania do urn aż do pobicia jednego z kandydatów w lokalu w Petersburgu. Przeprowadzenie głosowania na okupowanych terenach Krymu i Donbasu jest również jawnym przejawem naruszenia ukraińskiej integralności.

Partia Razem zawsze stoi po stronie ludzi w walce o sprawiedliwość. Dlatego też wzywamy polski rząd, a także pozostałe kraje europejskie do odmowy uznania wyników wyborów oraz podjęcia działań w duchu zaleceń Parlamentu Europejskiego z 16 września 2021 r. i zasady „demokracja przede wszystkim”. Interesy gospodarcze nie powinny stać ponad poszanowaniem praw człowieka. W szczególności wzywamy do warunkowego wstrzymania projektów inwestycyjnych i współpracy ekonomicznej, takich jak Nord Stream 2. Rosja powinna zostać również zawieszona w międzynarodowych zgromadzeniach parlamentarnych, w tym w Radzie Europy.

Chociaż wyniki tych wyborów mogą chwilowo utwierdzić władzę panującej kliki i stworzyć pozory poparcia społeczeństwa, poparcie dla reżimu spada i coraz bardziej widoczne są wyraźne głosy sprzeciwu. Wierzymy, że demokratyczna zmiana jest nie tylko możliwa, ale i konieczna. Wspólnota Europejska powinna wspierać obywateli i obywatelki Federacji Rosyjskiej w ich działaniach na rzecz stworzenia wolnego i sprawiedliwego państwa, w którym prawa człowieka będą respektowane, a dobro ludzkie będzie najwyższą wartością.

Zdjęcie: Sam Oxyak