Uchwała Rady Krajowej Lewicy Razem
nr P-RK-2022-02-28-01

Art. 1
Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 17 Rada Krajowa Razem podejmuje decyzję o rezygnacji partii Razem z członkostwa w Międzynarodówce Progresywnej i Ruchu Demokracji w Europie 2025.

Art. 2
Realizację wycofania członkostwa w Międzynarodówce Progresywnej i Ruchu Demokracji w Europie 2025 powierza się Sekretariatowi Międzynarodowemu Razem, grupie roboczej Zarządu Krajowego Razem.

Art. 3
Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Uzasadnienie:
W związku z brakiem jednoznacznej deklaracji uznania suwerenności Ukrainy oraz bezwzględnego potępienia imperializmu rosyjskiego przez Międzynarodówkę Progresywną oraz Ruch Demokracji w Europie 2025, Lewica Razem kończy współpracę z tymi organizacjami.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Czytaj więcej: