Partia Razem sprzeciwia się dalszemu podnoszeniu stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej

Działania Rady Polityki Pieniężnej są nieskuteczne, ponieważ źródłem inflacji są głównie czynniki zewnętrzne i niska odporność polskiej gospodarki. Z powodu zaniedbań kolejnych rządów jesteśmy głęboko uzależnieni od paliw kopalnych, więc szczególnie uderzają w nas rosnące m.in. w wyniku wojny ceny surowców energetycznych. Dodatkowym czynnikiem powodującym inflację są źle funkcjonujące globalne łańcuchy dostaw zerwane w wyniku pandemii COVID-19. Podczas światowego kryzysu korporacje wykorzystały sytuację do podniesienia swoich marż, a ich zyski wzrosły.

Dane wskazują, że do wzrostu inflacji nie przyczynia się wzrost wynagrodzeń. Uwzględniając stagnację zarobków w sektorze publicznym i wysoką dynamikę wzrostu wydajności pracy, realne dochody z pracy nie rosną, a nawet spadają. Pomimo ciężkiej pracy, pracownicy mają coraz mniejszy udział w wypracowywanych zyskach.

Podwyższenie stóp procentowych w krótkim terminie grozi raczej zaostrzeniem inflacji z dwóch powodów. Po pierwsze, droższe kredyty bankowe i ich substytuty sprawiają, że rosną koszty finansowania się firm i inwestycji. Po drugie, zwiększają się płatności odsetkowe wypłacane od państwowego długu. To oznacza, że rosną dochody tych, którzy posiadają skarbowe papiery wartościowe (np. państwowe obligacje) [1], a są nimi głównie polskie firmy i zamożne gospodarstwa domowe. Z kolei rodziny z kredytami mieszkaniowymi doświadczają skutków podnoszenia stóp procentowych przez niesprawiedliwy system kredytów ze zmiennym oprocentowaniem. Polityka zaciskania pasa dotyka więc szczególnie osób żyjących z własnej pracy, które nie posiadają wielkich majątków. Powoduje ona również wzrost i tak już wysokich nierówności w Polsce.

Podnoszenie stóp procentowych skutkuje też wzrostem bezrobocia. Tylko w ten sposób polityka ta może realnie obniżyć popyt w gospodarce i ograniczyć krajowe czynniki inflacji. Z uwagi na to, że główne czynniki inflacji mają charakter globalny, podwyżki stóp procentowych musiałyby być bardzo duże i wywołać masowe bezrobocie, aby odnieść oczekiwany skutek. Stanowczo sprzeciwiamy się poświęcaniu pracowników w celu zatrzymania wzrostu cen. Uważamy za kontrproduktywne i źle wycelowane działania Rady Polityki Pieniężnej, które godzą w rozwój gospodarczy w Polsce i poprawę jakości naszego życia.

Podwyżki stóp procentowych w Polsce nie zakończą inwazji Rosji na Ukrainę i nie ułożą na nowo światowych łańcuchów dostaw. Nie sprawią też, że polska gospodarka uwolni się od spalania paliw kopalnych. Bardziej odpowiednimi sposobami walki ze skutkami inflacji jest odciążenie naszych domowych budżetów przez rozwój taniej komunikacji publicznej, dopłaty do energii dla potrzebujących, politykę antymonopolową, program zielonej rewolucji oparty na OZE i rozwoju energetyki jądrowej oraz wprowadzenie realnej progresji podatkowej.

Rada Krajowa przyjęła stanowisko jednogłośnie.

Fot: Piotr Malecki dla NBP

[1] Bachurewicz G. R., Czy rosnące stopy procentowe napędzają inflację?, dostęp: https://fundacjalipinskiego.pl/czy-rosnace-stopy-procentowe-napedzaja-inflacje/