Rok temu Federacja Rosyjska rozpoczęła zbrodniczą inwazję na Ukrainę. To kolejny, po zajęciu Krymu i Donbasu, akt agresji skrajnie prawicowego reżimu Putina dokonanego wobec suwerennego państwa w imię obsesji odbudowy dawnego imperium. Rada Krajowa Razem po raz kolejny potępia rosyjską inwazję, w szczególności towarzyszące jej zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości, egzekucje, tortury, celowe niszczenie infrastruktury cywilnej, stosowanie kampanii terroru, blokowanie portów i eksportu żywności. Potępiamy próby neokolonialnego wymazywania ukraińskiej tożsamości poprzez wysiedlanie ukraińskiej ludności, rosyjskie osadnictwo oraz wynaradawianie i przymusową adopcję ukraińskich dzieci.

Wyrażamy też uznanie i podziw dla ukraińskiego społeczeństwa za jego opór i niezłomność wobec agresora oraz wzywamy partnerów międzynarodowych Polski do zwiększenia wsparcia gospodarczego, humanitarnego i militarnego w celu zakończenia rosyjskiej okupacji. W szczególności nawołujemy do całkowitego umorzenia długu zagranicznego Ukrainy. Dług ten osłabia możliwości finansowania obrony i bieżącego funkcjonowania kraju, a po zakończeniu wojny konieczność jego spłaty będzie sabotować wysiłki na rzecz odbudowy struktur państwowych i społecznych.

Szczególne uznanie należy się ukraińskiemu ruchowi pracowniczemu, który w czasie wojny mierzy się nie tylko z agresorem, ale też z ograniczaniem praw pracowniczych. Wyrażamy nasze wsparcie dla ich walki toczonej przeciw obranemu przez ukraińskie władze kierunkowi skrajnie neoliberalnych reform. Uważamy, że gdy przyjdzie czas odbudowy Ukrainy, należy zadbać o to, by przebiegła ona w duchu solidarności i gwarancji praw pracowniczych, a nie służyła pogłębieniu różnic klasowych i wzbogaceniu się garstki oligarchów krajowych lub zagranicznych.

Doceniamy działania osób sprzeciwiających się rosyjskiej i białoruskiej autokracji, działających m.in. w ruchach antywojennych, antykolonialnych, pracowniczych, na rzecz praw kobiet oraz osób LGBTQ+. Wzywamy państwa Unii Europejskiej do zapewnienia niezbędnego wsparcia prześladowanym dysydentom. Jednocześnie wyrażamy rozczarowanie niedostatecznymi sankcjami nakładanymi na Rosję oraz jej oligarchów i brakiem konsekwencji wyciąganych wobec osób realizujących cele polityczne Kremla.

Po rosyjskiej agresji polskie społeczeństwo stanęło na wysokości zadania i pomogło osobom uciekającym przed horrorem wojny. Mimo tego pozytywnego impulsu, polski rząd przez rok od agresji nie zapewnił należytego wsparcia dla uchodźców i ich integracji w Polsce. To odbiera poczucie bezpieczeństwa osobom, które w naszym kraju znalazły schronienie przed rosyjskimi pociskami, i sprzyja nakręcaniu przez prorosyjskie siły polityczne spirali nastrojów antyukraińskich.

Ostatni rok dobitnie udowadnia nieustanne zagrożenie ze strony państw coraz śmielej naruszających prawo międzynarodowe, a także potrzebę budowy nowej architektury bezpieczeństwa. Wierzymy, że jedynym sposobem na zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa naszego regionu jest oparcie się o jak najszerszą współpracę obronną, polityczną oraz gospodarczą. Dlatego w pełni popieramy inicjatywy dążące do zwiększenia integracji, zwłaszcza w zakresie obronności, w ramach Unii Europejskiej.

Społeczeństwu ukraińskiemu życzymy szybkiego, zwycięskiego zakończenia wojny i trwałego, sprawiedliwego pokoju.
Слава Україні!

Zdjęcie: Stanisław Trajer