Edukacja jest najważniejszym fundamentem zdrowego, szczęśliwego i twórczego społeczeństwa - priorytetową inwestycją państwa. Wizja Razem to edukacja dostępna, skuteczna, zdrowa, wyrównująca szanse i odbywająca się z poszanowaniem wszystkich osób w nią zaangażowanych. Szkoła publiczna musi programowo zapewniać wszystkim bazę niezbędnych umiejętności i wiedzy, pozwalającą na wybór dowolnej kariery, a jednocześnie dawać przestrzeń do indywidualnego rozwoju odpowiadającego predyspozycjom i zainteresowaniom. Osoba kończąca proces edukacyjny powinna posiadać kompetencje do życia w zdrowiu fizycznym i psychicznym, budowania dobrych relacji i solidarnej społeczności. Razem doprowadzi do stosowania metod edukacyjnych opartych na współczesnej wiedzy pedagogicznej, psychologicznej i socjologicznej, kształtujących krytyczne i naukowe myślenie.

– czytamy we wstępie do najnowszego stanowiska Rady Krajowej Razem dotyczącego naprawy polskiej edukacji.

Całe stanowisko znajdziesz TUTAJ.