Deklaracja programowa

Za równością, przeciw dyskryminacji

  1. Wprowadzimy równouprawnienie rodzin niezależnie od płci i tożsamości płciowej partnerów – zapewnimy prawo do dziedziczenia, zasądzanie alimentów, a także współdzielenie opieki nad dziećmi po rozpadzie związku.

  2. Wprowadzimy kompleksowe ustawodawstwo antydyskryminacyjne, które zapewni pełną i skuteczną ochronę przed dyskryminacją w takich sferach jak dostęp do dóbr i usług, edukacja, ochrona zdrowia czy zabezpieczenie społeczne.

  3. Ułatwimy prawną procedurę uzgodnienia płci, a wszelkie procedury medyczne w tym zakresie będą bezpłatne. Prawna korekta płci nie będzie wymagać medycznej korekty płci.

fotografia cytowanych

Każda osoba ma prawo do szacunku, godności i bezpieczeństwa! Wierzymy, że przestępstwa z nienawiści na tle orientacji psychoseksualnej i tożsamości płciowej powinny być surowo karane, a szkodliwe praktyki, takie jak ,,terapie konwersyjne" – zakazane.

ANNA GÓRSKA, SENATORKA RAZEM

  1. Wprowadzimy do Kodeksu karnego przestępstwa związane z nienawiścią na tle orientacji psychoseksualnej i tożsamości płciowej.

  2. Wprowadzimy do systemu kształcenia na wszystkich jego poziomach rzetelną edukację antydyskryminacyjną i antyprzemocową. Edukację antydyskryminacyjną, opartą na programie szkoleń, wprowadzimy także w instytucjach publicznych.

  3. Uznamy prawnie istnienie osób niebinarnych. Umożliwimy oznaczenie w dokumentach płci innej niż męska lub żeńska.

  4. Zakażemy tzw. “terapii konwersyjnych” i innych szkodliwych, pseudonaukowych praktyk.