Deklaracja programowa

Państwo w służbie społeczeństwu

  1. Wprowadzimy racjonalną politykę narkotykową opartą na wsparciu w wychodzeniu z uzależnienia zamiast wsadzania do więzień i stygmatyzacji społecznej. Obejmiemy amnestią osoby skazane za posiadanie niewielkich ilości substancji na własny użytek.

  2. Zagwarantujemy odpowiedzialność policji przed obywatelami poprzez wprowadzenie demokratycznych mechanizmów kontroli i prewencji nadużyć funkcjonariuszy.

fotografia cytowanych

Policja powinna działać dla społeczeństwa, a nie przeciwko niemu! Skończymy z wsadzaniem ludzi do więzień za posiadanie niewielkich ilości narkotyków i wprowadzimy demokratyczną kontrolę nadużyć ze strony funkcjonariuszy.

PAULINA MATYSIAK, POSŁANKA RAZEM

  1. Poprzez współpracę służb mundurowych z pracownikami pomocy społecznej zapewnimy godne i skuteczne sposoby pomocy osobom potrzebującym już na etapie interwencji.