Deklaracja programowa

Zdrowie ponad zyski

 1. Podniesiemy nakłady na ochronę zdrowia, by zapewnić bezpłatne, dostępne i nowoczesne leczenie dla wszystkich.
 2. Zatrzymamy komercjalizację opieki zdrowotnej. Zamiast limitów procedur placówki medyczne będą otrzymywały finansowanie na personel i bieżące utrzymanie.
 3. Będziemy przeciwdziałać zagrożeniu braku opieki medycznej. Podniesiemy pensje pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych, fizjoterapeutów i innych osób wykonujących zawody medyczne. Zadbamy o godne warunki pracy w opiece zdrowotnej, w szczególności o przestrzeganie norm dotyczących liczby personelu medycznego przypadającego na pacjenta.
 4. Zwiększymy dostępność zawodu lekarza poprzez zwiększenie liczby miejsc na specjalizacjach.
 5. Przywrócimy opiekę pielęgniarską i stomatologiczną oraz obowiązkowe szczepienia w szkołach. Każdą wieś obejmiemy gminną opieką pielęgniarską.
 6. Zdrowie psychiczne jest równie istotne co fizyczne. Dostęp do leczenia nie będzie podyktowany zasobnością portfela czy miejscem zamieszkania. W pierwszej kolejności wzmocnimy psychiatrię dzieci i młodzieży.
fotografia cytowanych

Wszyscy chcemy być zdrowi! I możemy być, dzięki sprawnie działającej, dofinansowanej i opartej na najnowszych badaniach naukowych ochronie zdrowia.

JOANNA WICHA, POSŁANKA RAZEM

 1. Zapewnimy powszechny dostęp do antykoncepcji. Wprowadzimy refundację środków antykoncepcyjnych i pełną refundację zabiegów in vitro.

 2. Decyzja o urodzeniu dziecka powinna należeć tylko do osoby ciężarnej. Popieramy dopuszczalność aborcji na żądanie ciężarnej, do co najmniej 12 tygodnia ciąży. Wprowadzimy dostęp do bezpłatnych, legalnych zabiegów przerywania ciąży bez zasłaniania się klauzulą sumienia.

 3. Będziemy działać na rzecz medycyny opartej na nauce. Zwiększymy kontrolę izb zawodowych nad medykami działającymi niezgodnie z obowiązującą wiedzą medyczną. Wprowadzimy przepisy zakazujące promocji postaw antyszczepionkowych i niebezpiecznych terapii nieznajdujących oparcia w dowodach naukowych.

 4. Będziemy propagować zdrowy tryb życia Polaków, przeznaczając środki celowe na wspieranie działalności w obszarze aktywności fizycznej. Zobowiążemy organizacje sportowe, współfinansowane ze środków publicznych, do prowadzenia programów aktywizacji sportowej skierowanych do lokalnych społeczności.

 5. Poddamy ściślejszej kontroli rynek suplementów diety i farmaceutyczny, zwłaszcza leków dostępnych bez recepty.

 6. Wprowadzimy zasadę, że decyzje o zakupie sprzętu nie będą podejmowane lokalnie, lecz z uwzględnieniem potrzeb całych regionów. Dzięki temu sprzęt medyczny nie będzie stał niewykorzystywany.

 7. Zmienimy prawo narkotykowe, by marihuana była legalna. Odejdziemy od karania za zażywanie substancji psychoaktywnych. Zaoszczędzone na tym pieniądze przeznaczymy na finansowanie terapii uzależnień.