Deklaracja programowa

Aktywne państwo, silny przemysł

  1. Stworzymy nowe miejsca pracy w przemyśle. Uruchomimy w oparciu o Bank Gospodarstwa Krajowego państwowy fundusz celowy inwestujący w budowę nowego przemysłu i wdrażanie technologii rozwijanych na polskich uczelniach.

  2. Zamiast rozdawać pieniądze prywatnym firmom, stworzymy państwowe i samorządowe fundusze zalążkowe, inwestujące w przedsięwzięcia w zamian za udział państwa w przyszłych zyskach.

  3. Wprowadzimy zasadę, że warunkiem uzyskania środków publicznych przez firmy będzie przestrzeganie praw pracowniczych i zapewnianie dobrych warunków pracy.

fotografia cytowanych

Państwo nie może wspierać przedsiębiorstw, które krzywdzą swoich pracowników! Przestrzeganie praw pracowniczych musi być warunkiem otrzymania jakichkolwiek środków publicznych.

MAGDALENA BIEJAT, SENATORKA RAZEM

  1. Wprowadzimy priorytet dla spółdzielczości. Przeniesiemy środki z dotacji służących tworzeniu nieefektywnych mikrofirm na pomoc w organizowaniu spółdzielni. Państwo będzie wspierać budowanie sieci współpracy pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej.

  2. Sprzeciwiamy się niekorzystnym porozumieniom handlowym, takim jak CETA między UE a Kanadą, które stworzą groźne przywileje dla korporacji, utrudnią rozwój polskiego przemysłu i zagrożą demokracji.