Deklaracja programowa

Sprawiedliwe podatki dla wszystkich

  1. Wprowadzimy sprawiedliwą i progresywną skalę podatkową. Uczciwie pracujący ludzie będą wreszcie płacić mniejsze podatki niż milionerzy żyjący z cudzej pracy.

  2. Będziemy renegocjować umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z rajami podatkowymi. Wszyscy obywatele Polski prowadzący interesy w Polsce mają obowiązek płacić podatki w kraju. Wprowadzimy zasadę przepadku celowo nieujawnionych dochodów.\

  3. Zlikwidujemy przywilej płacenia podatku liniowego, z którego korzystają dziś wyłącznie najlepiej zarabiający przedsiębiorcy. Wszyscy podatnicy powinni płacić podatki według jednej, sprawiedliwej skali. Zmienimy zasady opodatkowania zysków kapitałowych i zysków z wynajmu.

  4. Zniesiemy górną granicę dochodu, od którego odprowadzane są składki emerytalne. Uzależnimy wysokość składek przedsiębiorców od ich dochodów, odciążając małe firmy i mikroprzedsiębiorstwa.

  5. Wprowadzimy progresywny podatek dla firm. Wielkie międzynarodowe korporacje powinny płacić wyższe podatki niż małe, dopiero rozwijające się firmy.

fotografia cytowanych

Sprawiedliwe, progresywne podatki to podstawa sprawnego państwa i dobrze funkcjonującej gospodarki.

MACIEJ SZLINDER, RADA KRAJOWA

  1. Wprowadzimy dodatkowy podatek dla tych korporacji, które – zamiast inwestować – przetrzymują bezproduktywne nadwyżki kapitałowe na kontach.
  2. Zlikwidujemy przywileje podatkowe firm działających w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze przeznaczymy na tworzenie stabilnych miejsc pracy w nowym publicznym przemyśle.
  3. Polska powinna poprzeć wprowadzenie przez Unię Europejską podatku od transakcji kapitałowych. Europa jest w stanie ukrócić spekulacje poprzez opodatkowanie transakcji sektora finansowego.
  4. Uporządkujemy i ujednolicimy system interpretacji prawa podatkowego. Będziemy działać na rzecz stabilności prawa podatkowego.
  5. Zniesiemy przywileje podatkowe kościołów i związków wyznaniowych. Państwo nie może traktować związków wyznaniowych w sposób wyróżniający je spośród innych organizacji pozarządowych.