Deklaracja programowa

Koniec podziału na Polskę A i B

  1. Przeniesiemy część urzędów centralnych poza stolicę. Równomierne rozmieszczenie urzędów wspomoże rozwój biedniejszych regionów, a rządzącym będzie łatwiej dostrzec, że Polska nie kończy się na Warszawie.

  2. Państwo przestanie się wycofywać z obszarów wiejskich. Sąd, szpital i szkoła średnia powinny znajdować się w zasięgu szybkiego dojazdu z każdej miejscowości.

  3. Odtworzymy stopniowo sieć lokalnych połączeń kolejowych i autobusowych. Zamiast wydawać pieniądze na pokazowe projekty, takie jak Pendolino, skoncentrujemy inwestycje na przewozach lokalnych.

fotografia cytowanych

Sprawny transport publiczny to nie pokazowe inwestycje, którymi można się pochwalić, tylko pociągi i autobusy, którymi można poruszać się pomiędzy miejscowościami w każdej części Polski – bez żadnych podziałów na lepszą i gorszą!

PAULINA MATYSIAK, POSŁANKA RAZEM

  1. Powstrzymamy likwidację szkolnych i lokalnych bibliotek i wprowadzimy krajowy program budowy centrów kulturalno-społecznych poza dużymi miastami.

  2. Zwiększymy liczbę pracowników socjalnych na terenach dotkniętych strukturalnym bezrobociem i ubóstwem.

  3. Wprowadzimy obowiązek stworzenia w każdej gminie punktu bezpłatnych porad prawnych.