Deklaracja programowa

Inna polityka jest możliwa

  1. Ograniczymy wynagrodzenia poselskie do trzykrotności płacy minimalnej. Powiązanie wynagrodzenia parlamentarzysty z płacą minimalną pomoże posłom pamiętać, jak wyglądają realia życia przeciętnych Polaków.

  2. Zlikwidujemy obecny system finansowania partii politycznych. Partie będą otrzymywać fundusze celowe na wynajem biur, zatrudnienie niewielkiej liczby pracowników, publikację materiałów informacyjnych i wyborczych oraz ekspertyzy programowe. Zakażemy płatnych billboardów i komercyjnych spotów.

fotografia cytowanych

Wynagrodzenia parlamentarzystów nie mogą być oderwane od pensji zwykłych ludzi! Postulujemy ograniczenie wynagrodzeń poselskich do trzykrotności płacy minimalnej i sami już się do tego stosujemy, przekazując nadwyżkę na różne cele społeczne.

MARCELINA ZAWISZA, POSŁANKA RAZEM

  1. Chcemy demokratyzacji procesu wyborczego. Wprowadzimy system Pojedynczego Głosu Przechodniego (tzw. STV), w którym obywatele głosują na osoby, a jednocześnie zapewniona jest reprezentacja mniejszości.
  2. Wprowadzimy zasadę, że wniosek o referendum podpisany przez 500 tysięcy obywateli nie może zostać zignorowany przez Parlament.
  3. Wprowadzimy limit maksymalnie dwóch następujących po sobie kadencji dla parlamentarzystów.