Deklaracja programowa

Państwo, które buduje mieszkania

 1. Stworzymy państwowy program budowy mieszkań pod wynajem, finansowany bezpośrednio z budżetu centralnego. Skończymy z pośrednim dofinansowywaniem deweloperów i banków z publicznych pieniędzy. Interwencja państwa ureguluje rynek mieszkaniowy, obniży ceny mieszkań i zwiększy ich dostępność.
 2. Zakończymy zmniejszanie liczby mieszkań w istniejącym zasobie komunalnym oraz ich sprzedaż z wysoką bonifikatą. Dofinansujemy remonty i modernizację zasobu komunalnego z budżetu centralnego. Zapewnimy lokatorom większy wpływ na zarządzanie nieruchomościami.
 3. Będziemy wspomagać tworzenie spółdzielni mieszkaniowych poprzez udzielanie im wsparcia finansowego oraz udostępnianie im gruntów należących do skarbu państwa i samorządów. Umożliwimy realny wpływ mieszkańców na wielkie spółdzielnie mieszkaniowe poprzez ich podział na mniejsze organizacje. Wprowadzimy limit kadencji dla władz spółdzielni.
 4. Wygasimy roszczenia reprywatyzacyjne; tym samym skończymy z wyrzucaniem ludzi na bruk przez oszustów.
fotografia cytowanych

O co chodzi w haśle: mieszkanie prawem, nie towarem? O to, żeby polityka mieszkaniowa państwa nie była robiona w tym celu, żeby nienasycona hydra bankstersko-patodeweloperska mogła się nażreć, ale żeby ludzie mieli gdzie mieszkać i nie wydawali na to 3/4 swoich zarobków.

MACIEJ KONIECZNY, POSEŁ RAZEM

 1. Zakażemy eksmisji na bruk i do pomieszczeń nienadających się do zamieszkania. Zwiększymy dostępność dodatków mieszkaniowych.

 2. Uporządkujemy rynek najmu i uregulujemy ceny najmu. Skończymy ze sztucznym zawyżaniem cen przez najem krótkoterminowy. Wprowadzimy większą kontrolę państwa nad rynkiem wynajmu nieruchomości, tak, by każdego było stać na wynajęcie mieszkania na uczciwych warunkach na tak długo, jak potrzebuje. Zablokujemy ekspansję dużych funduszy mieszkaniowych, których działania zmniejszają dostępność i podwyższają ceny najmu.

 3. Wprowadzimy nowe zasady ochrony przestrzeni publicznej, terenów zieleni oraz ładu przestrzennego. W rozwoju miast i terenów wiejskich na pierwszym miejscu będzie stało dobro wspólnoty, ład przestrzenny oraz tereny zieleni. Dość samowoli deweloperów, grodzenia osiedli, szpecenia miast reklamami wielkoformatowymi i betonowania parków i skwerów.

 4. Zobowiążemy deweloperów sektora mieszkaniowego do budowy w całości lub części obiektów infrastruktury społecznej (szkół, przedszkoli, parków, bibliotek i świetlic).

40 proc.

tyle Polek i Polaków jest „za bogatych” na mieszkanie socjalne i „za biednych” na zdolność kredytową
 1. Powstające budynki muszą mieć minimalny ślad środowiskowy – być pasywne energetycznie i powstawać w oparciu o przyjazne dla środowiska materiały budowlane. Zapewnimy kompleksową termomodernizację istniejących budynków, przystosowując je również do zmieniających się warunków klimatycznych. Będziemy wspierać rozwój technologii niskoemisyjnych materiałów budowlanych.

 2. Wprowadzimy przepisy uniemożliwiające budowę budynków mieszkalnych z lokalami o powierzchni mniejszej niż 25 m kw. nazywanych mikroapartamentami.

 3. Zobowiążemy deweloperów do przekazywania do publicznego zasobu mieszkań na wynajem części wybudowanych przez siebie mieszkań.

 4. Dążąc do równomiernego rozwoju infrastruktury społecznej oraz ograniczenia spekulacji wprowadzimy progresywny podatek od wartości nieruchomości. Podatek od pierwszej posiadanej nieruchomości pozostanie bez zmian.