Deklaracja programowa

Technologia dla społeczeństwa, nie dla korporacji

  1. Zadbamy o to, by cyfryzacja w miejscu pracy uwzględniała interesy osób pracujących – wprowadzimy społeczną kontrolę nad algorytmami zarządzającymi pracą w postaci obowiązku konsultowania nowych lub zmodyfikowanych algorytmów z przedstawicielami osób zatrudnionych i związkami zawodowymi. Obowiązek konsultacji dotyczyć będzie działania algorytmów i ich skutków dla osób zatrudnionych w odniesieniu do warunków pracy, czasu pracy, wynagrodzeń, awansów itp.
  2. Wprowadzimy transparentność zakresu, sposobu zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania danych dotyczących osób pracujących. Skończymy z niejawnym zbieraniem i przetwarzaniem danych cyfrowych w miejscu pracy.
  3. Ograniczymy nadmierny, szkodliwy cyfrowy nadzór nad osobami pracującymi i zadbamy o to, aby taki nadzór odbywał się tylko w ramach obowiązującego prawa.
  4. Wprowadzimy “prawo do odłączania się” tj. czas, w którym pracownik nie jest zobligowany do pozostawania w gotowości poprzez środki cyfrowej komunikacji.
  5. Wywalczymy prawa pracownicze dla osób pracujących na rzecz organizacji platformowych – wprowadzimy obowiązek umów o pracę pomiędzy osobami pracującymi przy wykorzystaniu aplikacji a platformami cyfrowymi.
fotografia cytowanych

Nikt nie może być nieustannie w pracy – także zdalnej. Zmiany w trybie funkcjonowania oznaczają konieczność zmian prawnych, tak żeby niezależnie od rodzaju pracy, każdy miał zapewnione prawo do odpoczynku.

ADRIAN ZANDBERG, POSEŁ RAZEM

  1. Skończymy z asymetrią informacji i niepewnością co do warunków pracy osób pracujących na rzecz organizacji platformowych. Wyemancypujemy pracowników od pseudo-obiektywnych algorytmów, dyktujących godziny i stawkę pracy, interpretujących wskaźniki efektywności, zwrot lub brak zwrotu kosztów pracy, zwłaszcza gdy są obliczane w sposób nieprzewidywalny lub nieustalony.
  2. Zrewolucjonizujemy model organizacji platformowych w kierunku służącym interesom osób pracujących (np. wspierającym spółdzielczość).
  3. Sprawimy, że Polska będzie liderką społecznej kontroli nad algorytmizacją: chcemy działać szybko i w sposób wyprzedzający rozwój rynku algorytmów. Sprawimy, że Polska będzie grać wiodącą rolę w kształtowaniu i wdrażaniu prawa na poziomie krajowym i ponadnarodowym (regulacje Unii Europejskiej).
  4. Polska musi wysunąć się do awangardy ograniczania ryzyk wynikających z algorytmizacji w organizacjach. Wykorzystamy potencjał algorytmizacji w celu upodmiotowienia pracowników i wprowadzania pozytywnych zmian w miejscu pracy.